Browsing: Thương mại

610

Những nét chính về công ty du lịch Việt

Công ty Cổ phần truyền thông Du Lịch Việt có tên thương hiệu là công ty Du Lịch Việt là một trong những đơn vị lớn về du lịch tại Việt Nam hiện nay…

313

Thị trường bán lẻ Hồ Chí Minh hấp dẫn các nhà đầu tư

Thị trường bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang càng hấp dẫn các nhà đầu tư. Theo số liệu thống kê mới nhất thì tỷ lệ bán buôn cũng như bán lẻ của thành phố chiếm tới 18% quy mô kinh tế (GRDP) theo giá thực tế.…