Browsing: Nguyên vật liệu

1358

NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỤA TƠ TẰM

Lụa tơ tằm là chất liệu xuất phát là một mặt hàng xa xỉ. Tuy nhiên giờ đây lụa tơ tằm đã được tiêu dùng phổ biến hơn từ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội.…

340

Khẩu trang vải kháng khuẩn

Thông qua lớp kháng khuẩn loại khẩu trang kháng khuẩn có khả năng hạn chế sự lây nhiễm bệnh. Bên cạnh đó có thể giặt sạch như khẩu trang vải bình thường để tái sử dụng.…