Browsing: Ngân hàng

510

Nợ xấu ngân hàng và những hiểu biết căn bản nhất

Những khoản nợ được ngân hàng liệt vào nhóm 3 (nhóm dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (khả năng mất vốn cao) được định nghĩa là nợ xấu ngân hàng theo những tài liệu chuyên ngành.…

593

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng

Những vấn đề cơ bản liên quan đến lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng sẽ được trình bày trong bài viết dưới đây.…