Browsing: Giáo dục-Y tế

585

TÌNH HÌNH CẢI CÁCH GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

Có thể nói giáo dục là một trong những lĩnh vực trọng yếu của đất nước, dù không trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế nhưng lại là nguồn gốc, tiền đề phát triển các lĩnh vực khác. Cùng bài viết tìm hiểu về tình hình cải cách giáo dục tại Việt Nam.…

283

THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Có thể nói kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một kỳ thi quan trọng, là tiền đề trong việc đánh dấu bước ngoặt cho cả quãng đời học sinh.…

136

Dịch vụ của trung tâm tiêm chủng VNVC

Tiêm chủng là một trong những vấn đề quan trọng và cần được xã hội có sự quan tâm đúng mực, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về dịch vụ của trung tâm tiêm chủng VNVC.…