Browsing: Giáo dục-Y tế

233

5 Sự kiện nổi bật của ngành Y tế năm 2017

Mọi sự kiện, chính sách của ngành được đưa ra luôn tạo ra những luồng quan tâm lớn. Chúng ta cùng điểm lại 5 sự kiện nổi bật của ngành y tế trong năm 2017 vừa qua trong bài viết sau đây.…