Browsing: Chăn nuôi

238

Kỹ thuật nuôi cá basa đạt hiệu quả cao

Cá Basa là một trong những sản phẩm xuất khẩu mũi nhọn của nước ta. Cần chú ý kỹ thuật để nuôi cá Basa ra sao để đạt hiệu quả cao nhất.…

255

Thông tin về viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 ra đời nhằm mục đích phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước ngọt và để điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản nước ngọt…