Những hiểu biết sơ bộ về ngân hàng liên doanh

Những hiểu biết sơ bộ về ngân hàng liên doanh

452

1. Khái niệm ngân hàng liên doanh

Kết quả của sự hợp tác về mặt kinh tế giữa Chính phủ và Ngân hàng Trung ương của các nước với nhau chính là Ngân hàng liên doanh. Ngân hàng liên doanh sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nền kinh tế, hai hệ thống tài chính.

2. Các nghiệp vụ của ngân hàng liên doanh

Dưới đây chúng tôi liệt kê các nghiệp vụ của ngân hàng liên doanh gồm: Phát hành chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá; Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Bảo lãnh ngân hàng; Nhận tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn; Vay vốn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước; Đại lý chi trả thẻ tín dụng; Thực hiện các dịch vụ ủy thác và quản lý tài sản; Thực hiện các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ; Chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu, giấy tờ có giá; Kinh doanh ngoại hối; Thực hiện dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngân quỹ; Mở tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ…

Ngoài ra, cần lưu ý rằng hoạt động cụ thể của từng Ngân hàng liên doanh thường được quy định rõ ràng và cụ thể trong giấy phép hoạt động. Đồng thời khi có nhu cầu cũng như được Ngân hàng Nhà nước cho phép thì khi đó ngân hàng liên doanh được phép thực hiện các nghiệp vụ khác phù hợp với pháp luật liên quan của nhà nước Việt Nam.

3. Một số thông tin về ngân hàng liên doanh Indovina Bank

Tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của ngân hàng liên doanh Indovina Bank đạt 1,7 tỷ USD, con số này tương đương 37,9 nghìn tỷ đồng, nó đã tăng gần 40% so với thời điểm đầu năm.

Indovina đẩy mạnh cho vay và thu nhập lãi thuần đóng góp vị trí quan trọng trong cơ cấu doanh thu, hoạt động này tương tự như các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam.

Một số con số cụ thể khách như: 18,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 30% là con số về cho vay khách hàng của Indovina Bank. Tiền gửi của khách hàng của ngân hàng liên doanh Indovina Bank đạt 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng 16%.

Tại Việt Nam, ngân hàng liên doanh đang góp phần không nhỏ tạo nên sự sôi động cho thị trường ngân hàng trong nước. Các chính sách minh bạch trong thị trường này cũng tạo tiền đề để các ngân hàng này lớn mạnh dần lên.

Xem thêm:

>>> Thông tin cơ bản về ngân hàng Ocean Bank

>>> Phần mềm ERP BRAVO 8 - Quản lý tổng thể doanh nghiệp hiệu quả